Lúa gạo bất ngờ nhảy giá

Chỉ vài ngày qua, lúa gạo vùng ĐBSCL bất chợt nhảy giá. Ngay cả sau ngày 11/7, Hiệp hội Lương thực Việt Nam… more »

Hiệp hội Lúa gạo ASEAN: Vì đâu Việt Nam ra rìa?

Xét về góc độ kỹ thuật, tài nguyên, quảng bá tiếp thị và cả giống lúa thì trong cuộc chơi với “hội đồng… more »

Liên minh lúa gạo Việt Nam – Myanmar, tại sao không?

SGTT.VN – Hàng loạt cuộc cải cách kinh tế gần đây ở Myanmar như: sửa đổi Luật đầu tư nước ngoài, luật công… more »

Gạo an toàn: Vàng thau lẫn lộn

Loại gạo này có giá bán cao hơn gạo thường từ 20% – 30%, tuy nhiên, theo các chuyên gia, có rất ít… more »

Sản xuất thành công lúa một bụi đỏ gạo

Sau 6 tháng trồng thử nghiệm trên 52 ha, đến nay 100% diện tích lúa Một bụi đỏ gạo hồng đã cho thu… more »