Gạo Nàng Hương đặc biệt

Loại gạo: Gạo Nàng Hương
Trọng lượng (g): 1000
Tỷ lệ tấm: 20%
Xuất xứ: Miền Bắc

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)