Gạo tạp dao

Loại gạo     Gạo tẻ Trọng lượng (g)     10000 Tỷ lệ tấm     10% Xuất xứ     Hải Hậu Giá Bán: Liên… more »